Filmval till hösten 2017

Här kommer de filmer du kan välja bland till höstens filmvisning.

Se bifogat dokument: Filmvalet HT2017

Skicka dina val med e-post till Per eller fyll i på det formulär du har fått och lämna vid filmvisning till någon i styrelsen.